เจลเบรค iPad 3, iPhone 4S iOS 6.1.2

posted on 06 Jul 2011 22:03 by apptube
วิธี Untethered jailbreak iOS 6.1.2 iPad 4, iPhone 5/ 4S / iPhone 4 / iPad 2 / iPad 1 / iPhone 3GS with Evasi0n