สอนวิธีเจลเบรค iOS 4.3.1 แบบสมบูรณ์ ปิด/เปิดเครื่องเองได้แล้ว